การ Plot พิมพ์งาน ในโปรแกรม Autocad 2016


การ Plot พิมพ์งาน ในโปรแกรม Autocad 2016 การพิมพ์งาน ในโปรแกรม AutoCAD เราจะเรียกว่า Plot ส่วนโปรแกรมอื่นๆจะเรียกว่า Print ซึ่งการ Plot นั้นก็จะมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน เช่น งานเขียนแบบก่อสร้าง งานเขียนแบบเครื่องกล และขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคลเป็นหลัก โดยทั่วไปจะมีการใช้งานอยู่ 2 วิธี  การ plot ใน Model หรือ Model Space และ การ plot ใน Layout หรือ Paper Space คะ

การ plot ใน Model หรือ Model Space  การ plot งานแบบ จากหน้าจอ Model ซึ่งเป็นหน้าจอที่ใช้ทำงานปกติ โดยจะเขียนแบบ และกำหนดรายละเอียดต่างๆของแบบให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงทำการสั่ง plot ซึ่งสามารถใช้ได้กับ AutoCAD ทุก version โดยจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้คะ

การใช้คำสั่ง plot    (ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ )  เมื่อเรียกคำสั่ง Plot โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังรูป การปรับแต่งทำได้ดังนี้

Plot

Printer/plotter  เลือกชนิดของเครื่อง plot ที่ต้องการ

Paper size  เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์ เช่น A4, A3 …..A0 ( ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ว่ารองรับกระดาษได้ขนาดเท่าไร )

Plot area    ตัวเลือกรูปแบบการเลือกขอบเขตของงานที่ต้องการ plot ซึ่งจะมี 5 ตัวเลือก

Display เลือกขอบเขตการ plot เท่ากับผลที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ขณะนั้น

Extents เลือกขอบเขตการ plot โดยเลือกพื้นที่ทั้งหมดของไฟล์งาน

Layout เลือกขอบเขตการ plot ตาม layout จะใช้กับการ plot ที่ Layout

Limits เลือกขอบเขตการ plot ตาม limits ที่ตั้งค่าไว้ จะแสดงเฉพาะใน model

window เลือกขอบเขตการ plot โดยผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง จะใช้กับการ plot ที่ Model   ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วิธี window และ layout

Plot scale เลือกมาตราส่วนที่ต้องการ ( ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ เช่น งานทางด้านเครื่องกล งานเขียนแบบบ้าน หากต้องการ plot ให้เต็มหน้ากระดาษ โดยไม่คำนึงถึง scale ให้ผู้ใช้เลือก Fit to paper เพื่อสั่งให้โปรแกรมขยายพื้นที่การ plot ให้เต็มหน้ากระดาษที่เลือก จากการใช้คำสั่งนี้ ผู้ใช้สามารถนำ scale ที่เครื่องคำนวณได้ และนำมาปรับ ให้เข้ากับ scale มาตรฐานได้  Center the plot เพื่อให้โปรแกรมจัดให้การ plot อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ

Option ใช้ เลือก เพื่อปรับแต่ง เพิ่มเติม

Drawing orientation  การปรับแต่งรูปแบบการวางกระดาษแบบแนวตั้ง (Portrait) หรือแนวนอน (Landscape)

Plot style table เลือกรูปแบบของการ plot ที่ต้องการ ปกติ เลือก monochrome เพื่อ plot ขาว-ดำ หรือ อาจเลือกตั้งค่าความหนาของเส้น โดยเลือก Edit และทำการตั้งค่าดังนี้

Pen # ตั้งทุกสีที่ใช้ในแบบ เป็นหมายเลข 7 เพื่อกำหนดให้พล็อตเป็นสีดำทั้งหมด

Lineweight  เท่ากับความหนาของเส้นที่ต้องการ เช่น สีแดง 0.13 มม. สีเขียว 0.3 มม.

Preview    ดูตัวอย่างการพิมพ์ แล้ว เลือก OK เพื่อสั่งพิมพ์งาน

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกค่าต่างๆ ของ Plot Style ในการ Plot เก็บไว้เป็นไฟล์ สำหรับใช้กับการplot งานครั้งต่อๆไปได้ และยังสามารถคัดลอกเพื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยไม่ต้องทำการปรับแต่งใหม่ โดยปกติโปรแกรมจะบันทึกไฟล์ xxx.ctb ไว้ที่ folder Plot Style ซึ่งไว้ใช้งานในครั้งต่อๆไปคะ

โดย..เจ้าน้อย..

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

1 SHARES
408
1 SHARES, 408 points

การ Plot พิมพ์งาน ในโปรแกรม Autocad 2016

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Open List
Ranked List
Meme
Video
Audio
Image