การใช้ Draw Toolbar ในโปรแกรม Autocad 2016


การใช้ Draw Toolbar ในโปรแกรม Autocad 2016 โปรแกรม Aitocad 2016 นั้นประกอบไปด้วย ชุดคำสั่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแบบเบื้องต้น Draw toolbar ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะการเรียกใช้คำสั่งผ่าน Button toolbar ต่างๆ เพราะทำให้การใช้งานสะดวกรวดเร็ว แต่คำสั่งต่างๆสามารถเรียกใช้ผ่าน command line ได้ โดยผู้ใช้จะต้องรู้ว่าคำสั่งนั้นๆ ชื่อ คำสั่งคืออะไร พิมพ์อย่างไร หรือใช้ตัวย่ออะไร แทนคำสั่งนั้นๆ โดยสามารถเรียกใช้โดยพิมพ์ line หรือตัวย่อ l ใน Command Line โปรแกรมจะทำการเรียกคำสั่งในการเขียนเส้น เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้งานต่อไปได้ ซึ่งขั้นตอนการใช้งาน มีดังนี้คะ

กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นที่เขียน ซึ่งสามารถกำหนดได้ 2 วิธี คือใช้ Mouse click จุดที่ต้องการ หรือ พิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ เช่น 0,0 ที่ command line จะได้จุดเริ่มต้นของเส้นที่ จุด origin(0,0)

จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏข้อความในบรรทัดถัดไป ให้ผู้ใช้กำหนดจุดปลายของเส้น ซึ่งสามารถใช้แบบวิธีกำหนดจุด เหมือนกับการกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้น ได้

Command line

หากต้องการเขียนเส้นตรงต่อจากจุดปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถกำหนดจุดถัดไปต่อได้เลย หรือหากต้องการจบคำสั่งเขียนเส้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม Enter หรือ Esc ที่คีย์บอร์ด

Display Tab

เมื่อจบคำสั่ง ที่ command line จะแสดงคำว่า “ Command : ”เพื่อรอรับคำสั่งต่อไป

 

คำสั่ง เครื่องมือในการเขียนแบบ  (Draw Toolbar) ประกอบด้วย

draw toolbar

LINE ใช้สำหรับการเขียนเส้นตรง โดยแต่ละช่วงของเส้น โปรแกรมจะนับเป็น 1 object การใช้งานสามารถใช้ได้ทั้งแบบ   Relative coordinate,Relative polar coordinate และ Absolute coordinate

Polyline สำหรับเขียนเส้น โดยโปรแกรมจะนับทุกช่วงของเส้นในเรียกใช้คำสั่ง 1 ครั้ง นับเป็น 1 object ไม่ว่าแนวเส้นนั้นจะมีกี่ช่วงก็ตาม การใช้งานปกติจะเหมือนกับการเรียกใช้คำสั่ง line แต่จะมีคำสั่งย่อยซึ่งสามารถใช้ต่อเนื่องในขณะเขียนแนวเส้นนั้นได้ หากต้องการใช้คำสั่งย่อย ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของคำสั่งย่อย ซึ่งกลุ่มคำสั่งย่อยของ Polyline ประกอบด้วย  Arc คือการเขียนส่วนโค้งต่อกับแนวเส้นตรง, Halfwidth , Width เขียนเส้นแบบมีความหนา, Length เขียนเส้นตามที่กำหนดโดยเขียนต่อในทิศทางของแนวเส้นเดิม, Undo ย้อนกลับขั้นตอนก่อนหน้า

Polygon ใช้สำหรับการเขียนรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า

Rectangle ใช้สำหรับการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Arc ใช้สำหรับเขียนส่วนโค้ง

Circle ใช้สำหรับเขียนวงกลม

Donut ใช้สำหรับเขียนวงกลมที่มีลักษะเหมือนโดนัท

Spline ใช้สำหรับเขียนเส้นต่อจุด

Ellipse ใช้สำหรับเขียนวงรี หรือส่วนโค้งของรูปวงรี

Table ใช้สำหรับสร้างตาราง

Point ใช้สำหรับเขียนจุดสำหรับระบุตำแหน่ง

Hatch ใช้สำหรับเขียนเส้นลายตัด หรือสัญลักษณ์บอกชนิดของวัสดุ เช่น คอนกรีต เหล็ก พื้นดิน เป็นต้น

Gradient ใช้สำหรับใส่ระดับเฉดสีลงบนพื้นผิวของวัตถุ

Wipeout ใช้สำหรับซ่อนวัตถุในส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็น

Revision Could ใช้สำหรับแก้ไขวัตถุ สามารถปรับทั้งขนาดหรือรูปร่างของวัตถุได้

Draw Toolbar ในการเขียนแบบเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Autocad 2016 ต้องหมั่นฝึกฝนใช้เครื่องมือบ่อยๆ นะคะแล้วการเขียนแบบก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณคะ

โดย..เจ้าน้อย..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

399
, 399 points

การใช้ Draw Toolbar ในโปรแกรม Autocad 2016

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Open List
Ranked List
Meme
Video
Audio
Image