Thailand 4.0 คืออะไร ศัพท์ใหม่ที่คนไทยควรรู้


หลายท่านคงจะได้ยินกันบ่อยๆกับคำว่า Thailand 4.0 กันแล้วนะคะ ประเทศไทยที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อนหน้านี้ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็น “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” นั่นเองคะ

thailand4_0

โมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา นั้นจะเน้นการพัฒนาแต่ละส่วนภาคที่แตกต่างกัน ซึ่งใน Thailand 1.0 จะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก แล้ว Thailand 4.0 คืออะไร ซึ่งเราๆ ท่านๆ ชาวบ้านร้านตลาดคงอดสงสัยไม่ได้ ว่าผู้นำประเทศกำลังจะพาพวกเราไปทางไหน และไปได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะ โดยโมเดลนี้จะเป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

เนื่องจากรัฐบาลต้องการสร้างโมเดลใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้ภายใน 3-5 ปีนี้คะ  Thailand 4.0 ที่เป็น Value-based Economy นั้น เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มการบริการและมูลค่าสินค้า ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  ที่เข้ามาบริหารประเทศมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อจัดระบบ ปรับแก้  ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)

Thailand 4.0 ต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม SME และ Startup โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างราบรื่นค่ะ และสำเร็จได้ค่ะ

Thailand 4.0 จะผลักดันเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้แก่

เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น

โดยองค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่

เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ำรวย

ผลักดันสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง โดยเปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ

เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ำสู่ High Value Services

เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำ สู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

ดังนั้น Thailand 4.0 จึงเป็นเป้าหมายที่จะเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ส่วนจะเป็นจริงได้แค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของทุกฝ่ายซึ่งจะทำให้ ประเทศไทยหลุดพ้นมาตลอด จากประเทศกำลังพัฒนา กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว อย่างแท้จริงซะทีคะ

 

 

Comments

comments


Like it? Share with your friends!

1 SHARES
432
1 SHARES, 432 points

Thailand 4.0 คืออะไร ศัพท์ใหม่ที่คนไทยควรรู้

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Open List
Ranked List
Meme
Video
Audio
Image